Τα Νέα του Pegas

Με τη βοήθεια των φίλων του Pegas η μεγάλη εγκυκλοπαίδεια των μικρών κειμένων συνέχεια ανανεώνεται και συμπληρώνεται με: γνωμικά, αποφθέγματα, ρήσεις, αφορισμούς, παροιμίες, μονόστιχα, δίστιχα και τετράστιχα, λατινισμούς, φιλοσοφικά ανέκδοτα, ιστορίες, παραβολές, μύθους, γνώμες, σκέψεις, προπόσεις, ευχές και κατάρες, προσευχές και διαλογισμούς, επιγραφές πάνω σε διάφορα αντικείμενα, επιτάφιες επιγραφές, τελευταίες φράσεις, παράξενες διαθήκες, χρήσιμες συμβουλές (χρησιμούλες), αστεία, χωρατά, πλάκες, φάρσες, στοιχήματα, φράσεις, περίεργα της ετυμολογίας, ενδιαφέροντα στοιχεία, κομπλιμέντα, ευτράπελα των παιδιών (ευτραπαιδάκια), διανοητικά παιχνίδια (ερωτάπια), σπαζοκεφαλιές, αινίγματα και γρίφους, τραγούδια, λεξικό, κατάλογος των καλύτερων βιβλίων της παγκόσμιας λογοτεχνίας, διάφορα έργα στα ποντιακά και ρωσικά, τα Ρεκόρ Γκίνες της Ελληνικής Γλώσσας πάντα με αναφορά στο όνομα του αποστολέα

Με αγάπη,
Γιώργος Σοϊλεμεζίδης

10 Αυγούστου 2001

 

 "Ωχ! αυτοί οι βλάκες οι σοφοί.... " - φιλοσοφικοί διάλογοι μεταξύ του Ηρακλή και της Σελίνας. Εννιά μέρες στο έτος 3002.

¶  Η πρώτη ημέρα από 15 Ιανουαρίου 2003
¶  Η δεύτερη ημέρα από 12 Φεβρουαρίου 2003
¶  Η τρίτη ημέρα από 5 Μαρτίου 2003
¶  Η πέμπτη ημέρα από 21 Μαρτίου 2003
¶  Η έκτη ημέρα από 1 Απριλίου 2003
¶  Η έβδομη ημέρα από 4 Απριλίου 2003 
¶  Η όγδοη ημέρα από 12 Απριλίου 2003
¶  Η ένατη ημέρα από 19 Απριλίου 2003

Γιώργος Σοϊλεμεζίδης

 


Η "Σοφία" συμπληρώθηκε με:
          ¶  90 γνωμικά  στις  10 Αυγούστου 2001
          ¶  Δίστιχα και τετράστιχα στις 24 Αυγούστου 2001
          ¶  Λατινισμούς στις 24 Αυγούστου 2001 
          ¶  380 γνωμικά  στις  23 Σεπτεμβρίου 2001
          ¶  80 γνωμικά και 22 κείμενα του Multa paucis στις 5 Νοεμβρίου 2001
          ¶  50 γνωμικά και 30 κείμενα του Multa paucis στις 6 Δεκεμβρίου 2001
          ¶  115 γνωμικά στη 1 Ιανουαρίου 2002
          ¶  19 κείμενα στη 1 Ιανουαρίου 2002 
          ¶  130 γνωμικά και 16 κείμενα του Multa paucis στις 25 Ιανουαρίου 2002 
          ¶  110 γνωμικά στις 4 Φεβρουαρίου 2002
          ¶  160 γνωμικά στις 25 Φεβρουαρίου 2002
          ¶  38 κείμενα στις 8 Μαρτίου 2002
          ¶  75 γνωμικά και 52 κείμενα του Multa paucis στις 7 Απριλίου 2002
          ¶  80 γνωμικά και 40 κείμενα του Multa paucis στις 5 Μαΐου 2002
          ¶  160 γνωμικά στις 25 Μαΐου 2002
          ¶  140 γνωμικά στις 5 Ιουνίου 2002           
          ¶  Οι 20 παρατηρήσεις για τους θεούς και ανθρώπους στις 18 Ιουνίου 2002    
          ¶  Οι 10 σοφίες για τους πιστούς και θρήσκους στις 18 Ιουνίου 2002           
          ¶  Οι 10 σκέψεις για τον πατριώτη και τον πολίτη στις 18 Ιουνίου 2002
          ¶  51 κείμενα στις 31 Ιουλίου 2002
          ¶  80 γνωμικά στις 6 Δεκεμβρίου 2002
          ¶  95 γνωμικά  και 16 κείμενα του Multa paucis στις 15 Δεκεμβρίου 2002
          ¶  120 γνωμικά  και 41 κείμενα του Multa paucis στις 31 Δεκεμβρίου 2002
          ¶  95 γνωμικά  και 86 κείμενα του Multa paucis στις 5 Φεβρουαρίου 2003
          ¶  120 γνωμικά και 93 κείμενα του Multa paucis στις 5 Απριλίου του 2003
          ¶  84 γνωμικά και 9 κείμενα του  Multa paucis στις 4.05.03                   
          ¶  71 γνωμικά και 51 κείμενα του  Multa paucis στις 30.06.03
          ¶  88 κείμενα στις 15.08.03  
          ¶  65 γνωμικά και 49 κείμενα του Multa paucis στις 10.10.03
          ¶  75 κείμενα στις 20.12.03
          ¶  95 γνωμικά  και 26 κείμενα του Multa paucis στις 8.02.04
          ¶  Οι 7 σοφοί των 27 αιώνων στις 22.02.04          
          ¶  Οι πιο μεγάλοι στοχαστές της ανθρωπότητας στις 14.03.04

          ¶  95 γνωμικά και 18 κείμενα του Multa paucis στις 20.03.04
          ¶  55 γνωμικά  στις 28.03.04
          ¶  25 κείμενα στις 10.04.04
          ¶  180 γνωμικά στις 28.04.04
          ¶  75 γνωμικά και 23 κείμενα του Multa paucis στις 5.06.04
          ¶  34 κείμενα  στις 01.07.04
          ¶  70 γνωμικά και 45 κείμενα του Multa paucis στις 01.10.04
            58 γνωμικά στις 02.11.04
            32 κείμενα στις 05.12.04
            145 γνωμικά στις 20.12.04
            61 κείμενα στις 05.01.05
            55 γνωμικά και 110 κείμενα του Multa paucis στις 20.02.05
            80 γνωμικά και 18 κείμενα του Multa paucis στις 24.04.05
            60 γνωμικά και 29 κείμενα του Multa paucis στις 25.06.05
            48 γνωμικά και 43 κείμενα του Multa paucis στις 10.08.05
            70 κείμενα στις 05.09.05
            90 γνωμικά και 30 κείμενα του Multa paucis στις 21.11.05
            65 γνωμικά και 37 κείμενα του Multa paucis στις 06.02.06
            90 γνωμικά και 16 κείμενα του Multa paucis στις 27.03.06
            47 κείμενα στις 03.05.06
            58 γνωμικά και 25 κείμενα του Multa paucis στις 20.06.06
            120 κείμενα στις 03.08.06
            85 γνωμικά και 16 κείμενα του Multa paucis στις 12.08.06
            205 γνωμικά στις 08.10.06
            75 γνωμικά στις 15.11.06
            130 γνωμικά και 62 κείμενα του Multa paucis στις 03.01.07
             53 κείμενα στις 19.01.07
            26 κείμενα στις 14.02.07
            50 γνωμικά στις 08.03.07
          ¶  75 γνωμικά στις 09.04.07
            70 κείμενα στις 23.04.07
            57 γνωμικά και 51 κείμενα του Multa paucis στις 06.06.07
            30 κείμενα στις 03.08.07
            80 γνωμικά και 16 κείμενα του Multa paucis στις 03.10.07
            100 γνωμικά και 36 κείμενα του Multa paucis στις 14.12.07
          ¶  46 γνωμικά και 31 κείμενα του Multa paucis στις 03.02.08
            55 γνωμικά στις 25.03.08
            55 γνωμικά και 36 κείμενα του Multa paucis στις 05.05.08
          ¶  130 γνωμικά και 65 κείμενα του Multa paucis στις 15.07.08
           200 γνωμικά και 101 κείμενα του Multa paucis στις 25.01.09
           60 γνωμικά στις 30.04.09
           105 γνωμικά στις 15.07.09
          ¶  80 μονόστιχα στις 12.08.09
          100 γνωμικά και 28 κείμενα του Multa paucis στις 7.01.10
          70 γνωμικά και 220 κείμενα του Multa paucis στις 18.03.10 
          100 γνωμικά και 75 κείμενα του Multa paucis στις 13.05.10 
          60 γνωμικά και 145 κείμενα του Multa paucis στις 4.08.10
          180 γνωμικά και 50 κείμενα του Multa paucis στις 10.10.10
          55 γνωμικά και 95 κείμενα του Multa paucis στις 6.01.11
          70 γνωμικά και 110 κείμενα του Multa paucis στις 20.03.11
          65 γνωμικά και 16 κείμενα του Multa paucis στις 5.07.11
          60 γνωμικά και 80 κείμενα του Multa paucis στις 21.12.11
          220 γνωμικά στις 05.08.12
          75 γνωμικά και 40 κείμενα του Multa paucis στις 2.12.12.
          100 γνωμικά και 12 κείμενα του Multa paucis στις 30.03.13
          100 γνωμικά στις 18.06.13
          85 γνωμικά στις 09.09.13
          32 κείμενα στις 30.12.13 
          110 γνωμικά  στις 18.07.14
          100 γνωμικα στις 20.12.14
          120 γνωμικά και 6 κείμενα του Multa paucis στις 28.12.15
          70 γνωμικά και 20 κείμενα του Multa paucis στις 25.07.16
          65 γνωμικά στις 14.12.16
          ¶ 55 γνωμικά στις 05.11.17
          23 γνωμικά στις 6.04.18
          ¶ 33 γνωμικά στις 10.08.18
          45 γνωμικά στις 12.11.19

Στα "Λογοπαίγνια" προστέθηκαν:
          ¶  10 ποιήματα στις 24 Αυγούστου 2001
          ¶  6 κείμενα στις 4 Δεκεμβρίου 2001
          ¶  το ταυτόγραμμα "Μέντιουμ" στις 31 Ιουλίου 2002
          ¶  "Μετατροπές λέξεων" και "Μια ζωή μέσα σε 100 λέξεις στις 30.06.03
          ¶  6 κείμενα στις 14.12.03
            
¶  5 κείμενα και τα "Λογοπαίγνια" ανανεώθηκαν στις 8.02.04
          ¶  2 κείμενα στις 05.12.04 
          ¶  5 φρασεολορίματα στις 15.10.06
          ¶  26 αντιφράσεις στις 19.01.07
          ¶  2 γκαλιματιές στις 14.02.07
          ¶  20 ισότητες στις 30.04.07

Τα "Ευτραπαιδάκια" συμπληρώθηκαν με:
           ¶  15 νέα μαργαριτάρια στις 15.06.03
           ¶  2 νέα μαργαριτάρια στις 5.06.04
           ¶  6 μαργαριτάρια στις 05.01.05
           ¶  13 μαργαριτάρια στις  21.11.05
           ¶  9 μαργαριτάρια της Σύση Καπλάνη στις 06.02.06
           ¶  28 μαργαριτάρια στις 03.01.07
           ¶  4 μαργαριτάρια στις 14.02.07
           ¶  16 μαργαριτάρια στις 5.07.11
           ¶  6 μαργαριτάρια στις 09.09.13
           ¶  2 μαργαριτάρια στις 30.12.13

Στο "Αγών" προστέθηκαν: 
           διαγωνισμοί, σπαζοκεφαλιές, αινίγματα και γρίφοι, αινίγματα του λαού μας στη 1 Ιανουαρίου 2002  
            ¶   2 σπαζοκεφαλιές και 9 αινίγματα στις 25 Ιανουαρίου 2002
            ¶   73 αινίγματα στις 8 Μαρτίου 2002
            ¶   τα Ρεκόρ Γκίνες της Ελληνικής Γλώσσας και αινίγματα του ρωσικού λαού στις 7 Απριλίου 2002
            ¶   ένα Ρεκόρ Γκίνες και 52 αινίγματα στις 31 Ιουλίου 2002
            ¶   7 σπαζοκεφαλιές, 7 αινίγματα και γρίφοι, 13 αινίγματα του ρώσικου λαού στις 2.05.03
            ¶   2 νέα Ρεκόρ Γκίνες της Ελληνικής Γλώσσας, 1 σπαζοκεφαλιά και 3 αινίγματα στις 10.10.03
            ¶   3 νέα Ρεκόρ Γκίνες της Ελληνικής Γλώσσας, 2 σπαζοκεφαλιές και  15 αινίγματα στις 14.12.03
            ¶   διανοητικό παιχνίδι "Τα ερωτάπια" στις 8.02.04
            ¶   άλλη μια μετάφραση του "Αν...", 6 ερωτάπια και αίνιγμα του Αϊνστάϊν στις 1.07.04
            ¶   η ένατη μετάφραση του "Αν..." και 2 αινίγματα στις 25.06.05
            ¶   16 αινίγματα στις 21.11.05
            ¶   η δέκατη μετάφραση του "Αν" στις 17.12.05
            ¶   2 σπαζοκεφαλιές και 8 αινίγματα του λαού μας στις 27.03.06
            ¶   5 νέα Ρεκόρ Γκίνες της Ελληνικής Γλώσσας στις 03.01.07
            ¶   27 αινίγματα και 26 αντιφράσεις στις 19.01.07
            ¶   ενδέκατη μετάφραση του "Αν..." στις 14.02.07 και μια σπαζοκεφαλιά
            ¶   δωδέκατη μετάφραση του "Αν..." στις 23.04.07
            ¶   2 ερωτάπια, 2 σπαζοκεφαλιές και ένα αίνιγμα  στις 14.12.07
            ¶   δέκατη τρίτη και  δέκατη τέταρτη μετάφραση του "Αν..." στις 25.01.09
            ¶   5 αινίγματα στις 4.08.10
            ¶   1 αίνιγμα και 10 σπαζοκεφαλιές στις 6.01.11
            ¶   δέκατη πέμπτη μετάφραση του "Αν..." στις 5.07.11

Η "Μοντέρνα ποίηση" συμπληρώθηκε με:  
             ¶  4 ποιήματα στις 24 Αυγούστου 2001
             ¶  1 ποίημα στη 1 Ιανουαρίου 2002
             ¶  2 ποιήματα στις 23 Απρίλη 2007

Η "Κοινωνική" συμπληρώθηκε με:
             ¶  ποίημα "Τα ζώα και ο άνθρωπος" στις 5.06.04
             ¶  ποίημα "Εσύ!" στις 01.10.04
             ¶  ποιήματα "Ακολουθώντας τα χνάρια του μύστη" στις 15.10.06
             ¶  μαργαριτάρια στις 15.10.06
             ¶  ποίημα "Μόνο ο σοφός..." στις 21.12.11
             ¶  4 ποιήματα στις 10.08.08
             ¶  2 ποιήματα στις 12.11.19

Η "Σατιρική" συμπληρώθηκε με:
             ¶  "Μια ζωή μέσα σε 100 λέξεις" στις 30.06.03 
             ¶  Σατιρικά μαργαριτάρια στις 15.10.06

Η "Λυρική" συμπληρώθηκε με:
              ¶  ποίημα "Ευχή" στις 06.02.06

Οι "Μεταφράσεις" συμπληρώθηκαν με:
              ¶  τετράστιχα του Ίγκορ Γκουμπερμάν στη 1 Ιανουαρίου 2002
              ¶  στίχους του Βαλέρι Βινάρσκι στις 5.02.03
              ¶  απόσπασμα του Α. Πούσκιν στις 2.05.03
              ¶  τετράστιχο της Α. Αχμάτοβα στις 10.10.03
              ¶  2 τετράστιχα του Γκουμπερμάν και τετράστιχο του Βοζνισένσκι στις 5.06.04
              ¶  6 στίχους των Ρώσων ποιητών στις 01.10.04
              ¶  108 τετράστιχα του Γκουμπερμάν στις 20.02.05
              ¶  2 διαφορετικές μεταφράσεις του Β. Βισότσκι στις 25.06.05
              ¶  100 τετράστιχα του Γκουμπερμάν στις 08.01.06
              ¶  2 ποιήματα του Β. Βισότσκι στις 11.08.07
             
¶  από ένα τετράστιχο του Γκουμπερμάν και Γκάλιτς στις 25.01.09
             
¶  2 τετράστιχα του Γκουμπερμάν στις 30.04.09 
             
¶  στίχοι της Πολίνσκαγιά στις 15.07.09
             
¶  30 τετράστιχα του Γκουμπερμάν στις 18.03.10
             
¶  24 τετράστιχα του Μπ. Γκομένικ στις 4.08.10
             
¶  2 ποιήματα στις "Διάφορες μεταφράσεις" στις 6.01.11
             
¶  ποιήματα του Τιούτσεφ, Αχμάτοβα, Γκουμπερμάν, Πολίνσκαγια στις 20.03.11
             
¶  τετράστιχο του Ν. Πατουλίδι
             
¶  ποιήματα του Γεσένιν, Τσβετάγεβα, Βοζνεσένσκι, Πολίνσκαγια στις 15.09.12
             
¶  14 ποιήματα της Αχματοβα, Ασάντοφ, Ζασλάφσκαγια, Πούσκιν και άλλων στις15.01.12
             
¶  αριστουργήματα ξένης ποίησης στις 06.03.13 
             
¶  4 ποιήματα των Τσβετάγεβα, Μαντελστάμ, Ρέσετοφ και αγνώστου στις 09.09.13
             
¶  23 ποιήματα των Τσβετάγεβα, Βισότσκι, Λέρμοντοφ, και άλλων στις 31.03.14
              ¶  10 ποιήματα των Γεφτουσένκο, Βισότσκι, Ρεμπώ, Φιρντούσι και άλλων στις13.07.14
              ¶  ποίημα του Β. Μαγιακόφσκι "Σύννεφο με παντελόνι" στις 8.09.14
              ¶  50 ποιήματα των Ροζντέστβενσκι, Πατουλίδη, Παστερνακ, Μαγιακόφσκι, Οκουντζαβα,
                                       Πούσκιν, Λέρμοντοφ, Γεφτουσένκο, Βισότσκι, Γκουμένικ  στις 28.12.15    
              ¶  14 ποιήματα του Οκουτζάβα, ποιήματα του Εσένιν, Ζαμπολότσκι, Ντόλσκι, Ζαρ Πρεβέρ, Γκαφτ,
                   Ριαζάνοφ, Κοτσετκόφ, Κοστσίδη στις 25.04.16
              ¶  7 ποιήματα του Οκουτζάβα, Σαμόϊλοφ, Αχμάτοβα, Πούσκιν και 25 τετράστιχα του Γκουμπερμάν στις 25.07.16
              ¶  45 ποιήματα του Σαμόϊλοφ, Τσβετάγεβα, Οκουτζάβα, Ριάζάνοφ, Ασάντοφ, Αχ Αστάχοβα, Ροζντέστβενσκι, άλλων και 25 τετράστιχα του Γκουμπερμάν στις 14.12.16
              ¶  62 νέα ποιήματα στις 05.11.17
              ¶  33 νεα ποιήματα στις 06.04.18
              ¶  14 νεα ποιήματα στις 10.08.18
              ¶  10 νέα ποιήματα στις 12.11.19

Τα "Πεζά" συμπληρώθηκαν με:
              ¶  ένα μικρό διήγημα "Ο πατέρας μου κι εγώ" στις 20.06.06
              ¶ 7 άρθρα, πεζοποιήματα, παραβολές στις 25.07.16
              ¶ 3 άρθρα στις 06.04.18
              ¶ 4 άρθρα στις 10.08.18
              2 άρθρα στις 12.11.19

Το "Αραεύω" (στα ποντιακά) συμπληρώθηκε με:
              ¶  2 ποιήματα στις 25 Ιανουαρίου 2002
 

Στα "Τραγούδια" προστέθηκαν: 
               ¶  9 έργα στις 24 Αυγούστου 2001
               ¶  "Το έλατο" στις 5.02.03
               ¶  "Λατέρνα" στις 2.05.03
               ¶  3 τραγούδια στις 21.11.05
               ¶  "Πόλη ιερή" στις 10.05.06
               ¶  2 τραγούδια του Β. Βισότσκι στις 11.08.07
              
¶  όλα τα τραγούδια απέκτησαν αναφορά στα youtube.com στις 15.07.09
              
¶  2 τραγούδια του Βισότσκι και 4 τραγούδια του Οκουτζάβα στις 25.04.16

Στα "Βίοι αριστουργημάτων" προστέθηκαν: 
              
¶  9 μελωδίες και 19 τραγούδια στις 19.07.11

Το "Arbat" (στα ρωσικά) συμπληρώθηκε με: 
               ¶  στίχους, πεζά, μεταφράσεις, γνωμικά και ευτράπελα των παιδιών στις 25 Ιανουαρίου2002
               ¶  6 ευτραπαιδάκια στις 05.02.03
               ¶  5 τραγούδια με mp3 στις -02.05.03
               ¶  24 ευτραπαιδάκια στις 15.06.03 
               ¶  5 ευτραπαιδάκια στις 10.10.03
               ¶  11 ευτραπαιδάκια στις 08.02.04
               ¶  2 ευτραπαιδάκια στις 05.12.04
               ¶  4 ευτραπαιδάκια στις 05.01.05
               ¶  9 ευτραπαιδάκια στις 21.11.05
               ¶  3 ευτραπαιδάκια στις 27.03.06
               ¶  22 ευτραπαιδάκια στις 03.01.07
               ¶  4 ευτραπαιδάκια στις 14.02.07
               ¶  2 γνωμικά στις 14.12.07
              
¶  2 γνωμικά και μια παραβολή στις 30.04.09
              
¶  1 γνωμικό και 1 ευτραπαιδάκι στις 18.03.10
              
¶  2 γνωμικά και 15 ευτραπαιδάκια στις 06.01.11
              
¶  3 γνωμικά στις 05.07.11
              
¶  επιτάφιο στις 21.12.11
              
¶  3 γνωμικά και 10 ευτραπαιδάκια στις 09.09.13
              
¶  2 ευτραπαιδάκια στις 30.12.13
              
¶  5 γνωμικά στις 28.12.15
              
¶  1 ένα άρθρο στις 25.07,16
              
¶  1 τετράστιχο και ένα γνωμικό στις 14.12.16
               ¶  στίχοι, σκέψεις, απόψεις στις 12.11.19