Τα τρία «ταυ»

Ακροστιχίδες

Αναφορές

Αναγραμματισμοί

Αντιφράσεις

Αινίγματα

Γκαλιματιά

Ισότητα

Κοντομινάτσα

Κορόνα - γράμματα

Κρυπτολεξίδια

Λεξηκογρίφοι

Λογόγριφος

Μακαρονικοί στίχοι

Μεταθέσεις

Μετατροπές

Μνημονικά

Μονολεκτικά

Μονοσυλλαβικά

Ονομαρίματα

Οξύμωρο

Ομοιοκαταληξία

Παλινδρομές

Παρωδία

Ρεμπελάκια

Ταυτογράμματα

Φρασεολορίματα

Χαϊκού

Ανώμαλες ρίμες

 


HOME | ΛΥΣΕΙΣ