Μετατροπές λέξεων

Αν καταφέρνεις στην πορεία της ζωής σου πολλές φορές να μετατρέπεις τη λύπη σε χαρά, το μίσος σε αγάπη
αν μέσα στην μπόρα της ζωής καταφέρνεις να είσαι ψύχραιμος και απαθής, δηλαδή να μετατρέπεις το αίμα σε νερό
αν με τη δύναμη της ψυχής καταφέρνεις να υποτάξεις το επιθυμιάρικο σώμα, τότε είσαι ένας γνήσιος άνδρας.
Αν όμως καταφέρνεις μέσα σ' ένα φιλολογικό παιχνίδι να μετατρέπεις τη "λύπη" σε "χαρά", το "αίμα" σε "νερό", το "σώμα" σε "ψυχή", το "μίσος" σε "αγάπη", τότε είσαι ένας επίμονος και υπομονετικός άνθρωπος.

 

Προσπαθήστε να μετατρέπετε τη "λύπη" σε "χαρά" με λιγότερα "βήματα", αλλάζοντας μόνο ένα γράμμα σε κάθε βήμα (π. χ. "λύπη - λύση - φύση …) και χρησιμοποιώντας σε καλύτερη περίπτωση μόνο ουσιαστικά. Εγώ κατάφερα να το κάνω δυο φορές, με 5 και 6 βήματα χρησιμοποιώντας μόνο ουσιαστικά.

Προσπαθήστε να μετατρέπετε το "νερό" σε "αίμα". Κατάφερα να το κάνω με 6 βήματα χρησιμοποιώντας μόνο ουσιαστικά.

Προσπαθήστε να μετατρέπετε το "σώμα" σε "ψυχή". Κατάφερα να το κάνω με 8 βήματα χρησιμοποιώντας 5 ουσιαστικά και 2 επίθετα.

Προσπαθήστε να μετατρέπετε το "μίσος" σε "αγάπη". Ακόμη δεν το κατάφερα.
Όχι! τελικά το κατάφερα!

περί λύσεως