Κατά τη γνώμη μου αγαπητέ μου φίλε,
η έτοιμη λύση σου στερεί το πολύτιμο
λειτούργημα τις σκέψεις.
Με σεβασμό
Γιώργος Σοϊλεμεζίδης

Close