Παλινδρομή ή καρκίνος: λέξη η φράση που μπορεί να διαβαστεί είτε κανονικά είτε από το τέλος προς την αρχή διατηρώντας το ίδιο νόημα.

Η πιο γνωστή και πραγματικά αξιοθαύμαστη παλινδρομή είναι εκείνη που αποδίδεται στον Γρηγόρη τον Ναζιανζίνο: " Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν" (να εξαγνιστείς από τις αμαρτίες σου και όχι μόνο να καθαρίσεις το πρόσωπό σου) που αποτέλεσε πολύχρηστη επιγραφή σε περιρραντήρια και εισόδους των εκκλησιών και μοναστηριών στη βυζαντινή περίοδο.

Να γράφεις μια εύστοχη παλινδρομή είναι πολύ χρονοβόρα, δύσκολη και ταυτόχρονα ευχάριστη δουλειά. Η πρώτη μου παλινδρομή μεταφέρει και κάποιο διδακτικό μήνυμα:
Απλό κακό έβαλε αλλά έλαβε οκά κόλπα.

Η δεύτερη παλινδρομή μου βεβαίως έχει και νοηματικό και γραμματικό πρόβλημα. Προσπαθήστε να γράψετε κάτι καλύτερο και θα δείτε…
Ήρεμη αρετή μέτωπο έσωσε όποτε μητέρα ήμερη.