Ισότητα: τοποθετήστε στην αριστερή πλευρά της «ισότητας» τη σωστή λέξη για να γίνει η «ισότητα» σωστή.
(παράδειγμα: Κ + (όπλο) = (ηθική ενέργεια), δηλαδή «Κ + (άρμα) = Κάρμα»).

Δα + (κράτος της Αφρικής) = (τανάλια) 
Δ + (λαχανικό με βολβό) = (θεριστικό εργαλείο) 
Κ + (διαφορετικός) = (ομορφιά) 
Κ + (ουράνιο σώμα) = (φρούριο) 
Ο + (μονάδα μετρήσεων της δύναμης) = (μεγάλη θλίψη) 
Ο + (ουσία) = (σημάδι στο δέρμα) 
Π + (ιερός) = (στέρεος) 
Πε + (τρωκτικό ζώο) = (ανοιχτή θάλασσα) 
Π + (τερματισμό) = (ανία) 
Π + (ξεκαθάρισμα) = (καθάρισμα με νερό) 
Π + (γνέψιμο) = (ψυχικός κόσμος) 
Π + (γάιδαρος) = (οδυνηρό αίσθημα) 
Π + (ρούχο των κληρικών) = (ποώδες λαχανικό) 
Π + (πεπρωμένο) = (αναδίπλωση) 
Τα + (πλάτη) = (ψυχική σύγχυση) 
Τ + (σέρνομαι) = (ευφραίνω) 
Τ + (πρόχειρο ρούχο) = (αντλία) 
Τ + (παθαίνω αποσύνθεση) = (σκαλίζω) 
Τ + (έκφραση προσώπου) = (μεταδοτική αρρώστια) 

περί λύσεως