Μετάθεση: η αλλαγή της θέσης γραμμάτων, συλλαβών, φθόγγων και λέξεων μέσα στην ίδια λέξη ή μέσα στην πρόταση. Το πιο κλασσικό παράδειγμα της μετάθεσης που γεννήθηκε μες στο λαό είναι: φαλάκρα - φαράκλα - καράφλα.

Εδώ σας προσφέρω όχι ακριβώς μεταθέσεις, αλλά κάτι παρόμοιο. Νομίζω θα συμφωνείτε μαζί μου πως η "συγγενικές" εκφράσεις των γνωστών φράσεων και ρητών έχουν δικαίωμα για ανεξάρτητη ζωή.

Γόρδιος δεσμός - Αρμόδιος ξεπεσμός

Από μουλωχτά σκυλιά να φοβάσαι - Από σφιχτά φιλιά να φοβάσαι

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα - Εν παγίδα ότι σουτιέν είδα

Δυο Έλληνες τρεις γνώμες - Δυο Έλληνες τρεις γόπες

Σερσέ λα φαμ - Βερεσέ θα φαμ

Οι Ρωμιοί μαθαίνουν το καλό κάνοντας κακό στον εαυτό τους - Οι Ρωμιοί μαθαίνουν το κακό κάνοντας καλό στον εαυτό τους.