Ταυτόγραμμα: παρήχηση γράμματος που επαναλαμβάνεται ως αρχικό γράμμα όλων των λέξεων ενός στίχου.

Τα τρία «ταυ» του Τραντέλληνα