Κορόνα – γράμματα, είναι ένα δύσκολο είδος ποιήματος που έχει την ιδιότητα να διαβάζεται από την πρώτη λέξη μέχρι την τελευταία (λέγεται «κορόνα» και έχει πλεχτή ομοιοκαταληξία) και αντίθετα, από την τελευταία προς την πρώτη λέξη (λέγεται, «γράμματα» και έχει ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία). 

      Πολιτικοί
       (κορόνα)

Είναι ντυμένοι γκρι.
Θεαθήναι, λαϊκίστικη θητεία,
Άχτι είναι φαβορί.
Στάχτη τέτοια πολιτεία. 

      Πολιτικοί
      (γράμματα)

Πολιτεία τέτοια στάχτη. 
Φαβορί είναι άχτι, 
Θητεία λαϊκίστικη, θεαθήναι.
Γκρι ντυμένοι είναι.