Κατά τη γνώμη μου αγαπητέ(ή) μου φίλε(η),
η έτοιμη λύση σου στερεί το πολύτιμο
λειτούργημα τις σκέψεις.
Με σεβασμό
Γιώργος Σοϊλεμεζίδης

Close